Yeşil lojistik kavramı, taşımacılık sektöründeki tüm süreçlerde çevreye verilen zararları kayda değer oranda azaltmaya yarayan uygulamalar bütününü ifade etmektedir.

Toros Uluslararası Nakliyat olarak operasyonlarımızda yeşil lojistik kavramına uygun hareket ederek karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik uygulamalara öncelik veriyoruz. Bu kapsamda pek çok uygulamayı hayata geçiriyoruz.

Sertifikasyon

Tüm operasyonlarımızı, uluslararası geçerliliği sahip yönetim sistemlerinde belirtilen standartlara uygun biçimde gerçekleştirmek bizim için önemlidir. Sahip olduğumuz sertifikalar, adeta bir deniz feneri gibi yeşil lojistik serüveninde bize yol göstermektedir.

yesil-lojistik-agaclar

Kurum İçi Eğitimler

Doğanın korunmasının ve küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği ile mücadelenin, yalnızca bireysel farkındalığın artmasıyla mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle kurum içi eğitimler aracılığıyla tüm personelimizin çevrenin korunmasına dair bilgi birikimlerini genişletmeyi hedefliyoruz.

Etkin Atık Yönetimi

Çevrenin korumasına yönelik olmazsa olmazlarımız arasında atık yönetimi de bulunmaktadır. Zira Toros Uluslararası Nakliyat Ailesi olarak bizler, atıkları önlemenin gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak açısından çok önemli bir konu olduğunun bilincindeyiz.

Bu yüzden İstanbul’daki genel müdürlüğümüz ve Arnavutluk, Yunanistan ve İtalya’daki ofislerimiz başta olmak üzere tüm tesislerimizde, etkin atık yönetimi politikası uyguluyoruz. Operasyonel süreçlerimizde ortaya çıkan atıkları, kategorilere ayırarak depoluyoruz. Daha sonra da geri dönüştürülmeleri ya da bertaraf edilmeleri için yetkili mercilere teslim ediyoruz.

Düşük Karbon Emisyonlu Araç Filosu

Karayolu lojistik projelerimizde kullandığımız araç filomuzun tamamı, Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe alınan Euro 5 ve Euro 6 kurallarına uygun modellerden oluşmaktadır. Bu sayede ulusal ve uluslararası karayolu taşımacılığı hizmetlerimizde karbon emisyonumuzu mümkün olabilecek en düşük seviyeye indirgiyoruz.

Yenilenebilir Enerji Kullanımı

Tüm tesislerimizde, yeşil lojistik kapsamında enerji ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedefimize ek olarak ofislerimizde kullandığımız tüm elektronik eşyaları ve aydınlatma ürünlerini, düşük enerji tüketimine sahip modeller arasından seçiyoruz.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline gelebilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiği fikrinden yola çıkarak sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederken deniz yaşamının korunmasına yönelik etkinliklere de desteğimizi sürdürüyoruz.